Plants collection 84 VR

ID: 20441

38 MVC

Thuja Danica VR+CR

ID: 20051

28 MVC

Spiraea VR

ID: 20050

28 MVC

Hedge in black plantere VR

ID: 20043

38 MVC

High hedges VR

ID: 20041

28 MVC

Pine CR

ID: 19989

0 MVC

Barbaris Tunbergii Kobold VR+CR

ID: 19988

28 MVC

Leucopogon parviflorus, shrub VR

ID: 19963

28 MVC

Ligustrum shining (Biryuchina) VR

ID: 19962

28 MVC

Ligustrum ovalifolium. Large VR

ID: 19961

28 MVC

Rose VR+CR

ID: 19959

38 MVC

Set flowering shrubs 4 VR+CR

ID: 19876

38 MVC

Darwinia Taxifolia VR

ID: 19832

38 MVC

Buxus VR+CR

ID: 19829

38 MVC

Rose bush # 4 VR+CR

ID: 19825

38 MVC

Crataegus hedge # 2 (1.8m) VR+CR

ID: 19813

28 MVC

Spirea betulifolia VR

ID: 19810

38 MVC

Laurus nobilis 02 VR

ID: 19807

0 MVC

Hydrangea arborescens hedge VR+CR

ID: 19806

28 MVC

Spirea japonica CR

ID: 19805

28 MVC

Cotoneaster CR

ID: 19799

28 MVC

Climbing rose CR

ID: 19794

38 MVC

currant VR

ID: 19792

28 MVC

Spiraea Vanhouttei VR+CR

ID: 19785

38 MVC

Rose VR+CR

ID: 18614

28 MVC

Set of bushes VR+CR

ID: 18608

0 MVC

Pine mountain number 2 VR

ID: 3655

38 MVC